Trenger du tolk – mellom IT og folk? Da kan vi hjelpe!

Hørt om brukeradopsjon? Vet det, vanskelig ord, men les litt til, så kan det være at det er akkurat det du trenger!

Laptop på et bord, en person peker på skjermen, en annen styrer maskinen.

Vi vet nemlig at det er mange selskaper som sliter med:

  • At IT-verktøyene ikke henger helt sammen
  • At man ikke får ønsket effekt ut av IT-investeringene
  • At folk i for stor grad «bruker verktøyene akkurat som de vil, uten at de helt vet hvorfor»
  • At det er uklare ansvarsforhold ute og går; hvem i selskapet har egentlig ansvaret for hvilke verktøy og prosesser?

Dette er utfordringer som våre eksperter på brukeradopsjon elsker! Vi har i mange år hjulpet en rekke selskaper med å kartlegge gapet mellom folk og IT – og ikke minst gjøre gode grep for å tette gapet.

Det kan handle om:

  • Å kartlegge informasjonsflyten i selskapet ditt
  • Å finne ut hvilke behov de ulike målgruppene i selskapet ditt har for IT-verktøy
  • Å tilpasse teknologi etter behov
  • Å lansere nye verktøy på en så god måte som mulig
  • Å bruke verktøyene i Office 365 på en effektiv og god måte

Er dette noe for deg og ditt selskap? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Les mer om:

Brukeradopsjon

Endringsledelse

CRM

Ledelse